ATLANTA, GA – Atlanta sẽ cho xây dựng một khu trưng bày cá mập sống lớn nhất thế giới với chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đô la. Khu này tọa lạc trong downtown Atlanta và có tên là Georgia’s Aquarium. Khu trưng bày rộng 1 triệu square foot và sẽ có nhiều loại cá mập được trưng bày như tiger sharks, hammerheads, sand tigers, sandbars, và silvertips. Một building 4 tầng sẽ được xây dựng ở phía trước khu trưng bày, nằm trên đường Baker Street. Dự án này sẽ hoàn tất vào mùa thu năm 2020.

Trong: