Frisco, Texas – Northern Texas PGA thông báo là đã chính thức khởi công xây cất cơ sở văn phòng mới tại thành phố Frisco và dự kiến ​​sẽ mở cửa vào năm 2022.

Vào cuối năm 2018, đã có thông báo rằng Hội đồng thành phố Frisco đã phê duyệt kế hoach phát triển mới của  PGA of America đến thành phố Frisco. Ngoài việc xây dựng khuôn viên trụ sở PGA of America, còn có khu nghỉ mát Omni và sân gôn 46 lỗ. Cơ sở này được gọi là PGA Frisco.

Cơ sở PGA Frisco cũng sẽ trở thành sân nhà của Northern Texas PGA và Northern Texsa PGA Foundation.

Toàn bộ dự án PGA Frisco là một công trình dài hạn, để biết thêm tin tức về việc chuyển Northern Texas PGA đến Frisco, xin vui lòng liên lạc với Mark Harrison tại số điện thoại 214-389-2880.

Trong: