KATY, TX –  Thành phố Katy sẽ tổ chứ hội thi nấu cơm. Mọi người có thể điều chỉnh công thức nấu của gia đình để tham dự nấu cơm để làm món chính, hoặc món tráng miệng. Đây là lần thứ 2 thành phố Katy tổ chức “Katy Rice Festival”. Người muốn tham dự xin ghi tên gấp vì tới ngày 27/9 là hạn chót. Năm ngoái có khoảng vài chục người dự kỳ thi đua này, vốn là một tiết mục được thực hiện nhiều năm trước của Katy Area Chamer of Commerce. Thành phố Katy và Rotary Club đã nhận lãnh trách nhiệm tổ chức hội thi nấu cơm vào năm 2018 sau khi Chamber of Commerce cho biết kỳ thi lần thứ 37 vào năm 2017 là lần cuối cùng Chamber of Commer tổ chức.

Trong: