AUSTIN, TX – Theo thông báo của tổ chức Broadcom Foundation and Scociety for Science & the Public, 3 học sinh middle school của Austin đã lọt vào danh sách 300 “khoa học gia” tuổi middle school của Hoa Kỳ. Các em này đã thắng trong kỳ thi đua các môn về khoa học, công nghệ, kỹ thuật va toán. Một em tên là Adelle Jia Xin Yong của trường West Ridge Middle School, một em tên Armaan Srireddey của trường Canyon Vista Middle School và một em tên Ggriel Neibauer thuộc trường Florence Stiles Middle School. Có trên 2300 học sinh tuộc 37 tiểu bang đã tham dự kỳ thi đua này. Cuộc thi đua vẫn còn tiếp tục để chọn 30 em vào vòng chung kết.

Trong: