COBB COUNTY, GA – Gần 90 học sinh lớp 12 học khu Cobb County được nêu tên trong vòng bán kết chương trình National Merit Scholarship hàng năm lần thứ 65. Các học sinh này sẽ cùng với 16,000 học stinh trên toàn quốc cảnh tranh nhau để giành 7,600 học bổng chủa chương trình National Merit Scholarships trị giá tổng cộng 31 triệu đô la được cấp vào mùa xuân năm tới. Trổng cộng có 1.5 triệu học sinh lớp 11 thuộc 21,000 high school trên toàn quốc tham dự kỳ thi này bằng cách dự kỳ thi SAT hoặc PSAT. Số học sinh vào vòng bán kết chí chiếm không tới 1% tổng số học sinh tham dự. Những học sinh này phải có kết quả học tập xuất sắc trong trường, đề nghị của giáo viên, bài luận văn, và điểm SAT/ACT cao.

Trong: