BALTIMORE, MD – Theo thông báo mới nhất từ trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh (CDC), những người bị chết do hít thuốc (vaping) trong thời gian qua thường sử dụng loại hóa chất có chứa chất THC. Đây là chất trích từ cây gai dầu (cannabis) hoặc cây cần sa (marijuana).

Trong số 19 nạn nhân bị chết có thông tin thu thập được, có 63% chỉ sử dụng sản phẩm có chứa THC, 84% sử dụng bất cứ loại hóa chất nào cũng được, 37% hít các sản phẩm có chứa nicotine, và 16% nói rằng chỉ hít thuốc có chứa nicotine mà thôi.

Tuổi trung vị của các nạn nhân là 45 tuổi, và 59% là nam. Trên toàn quốc đã có 36 người chết, và 1,604 người bị bệnh phổi phải nhập viện.

Trong: