GUILFORD COUNTY, NC – Một nhóm 3 người dấu tên đã tặng tiền để chi trả toàn bộ số nợ mà học sinh thiếu tiền ăn trưa của hộc khu Guildford County. Số tiền tổng cộng lên tới khoảng $40,000. Nhiều gia đình có con em là học sinh các trường thuộc học khu đã không có tiền trả tiền nợ ăn trưa cho con em trong tháng 8. Hai nhà hảo tâm đã cùng nhau tặng được $14,300 để trả tiền ăn cho học sinh 2 thuộc các trường ở vùng High Point và Jamestown. Vào tuần qua thêm một nhà hảo tâm nữa đã chen vào và trả toàn bộ số tiền nợ còn lại của học sinh, khoảng $32,228. Mặc dầu tiền ăn trưa của học sinh có giá rất thấp nhưng cũng vẫn có nhiều gia đình không đủ tiền trả cho bữa ăn của các em.

Trong: