Theo ước lượng của FDA, khoảng 14 triệu gia đình ở Hoa Kỳ hầu như thiếu thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, nhưng đồng thời lại có khoảng 30 triệu tấn thực phẩm thừa bị bỏ vào thùng rác. Vì vậy mà nhiều cơ quan bất vụ lợi đã lập ra các chương trình thu hồi thực phẩm để giúp người thiếu thốn. Trong 29 năm qua, tổ chức Forgotten Harvest ở Detroit đã “cứu” được biết bao thực phẩm và gửi tới người thiếu ăn. Chương trình này “cứu” và phân phối khoảng 130,000 pounds thực phẩm mỗi ngày qua các nhà thờ và các trung tâm cộng đồng, food bank, hoặc tổ chức từ thiện. KHoảng 16,000 ngừoi thiện nguyện giúp tiến hành công việc. Năm ngoái, tổ chức này đã tái phân phố 41 triệu pounds thức phẩm cho người nghèo thay vì quăng ra bãi rác. Mọi người đều có thể giúp chương trình tiết kiệm thực phẩm và giúp đỡ người nghèo bằng cách quyên tặng thức phẩm dư thừa, giảm phí phạm thực phẩm, giúp đỡ cho Food Harvest tổ chức quyên góp…

Trong: