SARASOTA, FL – Siesta Key Oyster Bar là một quán bar có truyền thống đặc biệt: khách hàng ghim những tờ tiền giấy lên tường để đùa vui và cũng giúp trang trí cho quán bar ở Sarasota này. Nhưng trong tháng qua, có hàng chục nhân viên đã kiên nhẫn lột hết những tờ giấy bạc ra khỏi tường và trần nhà để quyên tặng cho nạn nhân ở Bahamas bị ảnh hưởng của trận bão Dorian.

Quản lý tiệm cho biết số tiền gộp lại được $13,961. Các nhân viên đã cần cù làm việc cả tháng mới lột hết số giấy bạc này và không làm rách tờ nào. Dù số tiền không phải là lớn lắm những cũng nói lên lòng tốt của những người làm việc trong quán bar.

Trong: