BALTIMORE, MD – Hội đồng thành phố Baltimore đã thảo một dự luật để cải cách lại hệ thống tính tiền nước của thành phố đang gây ra nhiều sai lầm, và để giảm bớt gánh nặng cho người nghèo tránh việc tiền sử dụng nước tăng quá cao không trả nổi.

Cách tính tiền nước của thành phố đang bị cư dân công kích dữ dội vì bill tiền nước lên quá cao. Một số biểu hiện cũng đã cho thấy hệ thống bị sai lầm, làm cư dân trả vượt mức từ vài trăm tới hàng ngàn đô la.

Luật này sẽ cho phép giảm giá tùy theo mức thu nhập của cư dân nghèo đặt cơ sở trên mức thu nhập dưới 200% mức nghèo khổ theo quy định liên bang.

Trong: