BOSTON, MA– Hai nhà nghiên cứu của đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT) và Harvard University đã đoạt giải thưởng Nobel về kinh tế năm 2019 với các công trình nghiên cứu nhằm xác định việc nào nên làm và không nên làm trong cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói trên thế giới.

Hai khoa học gia của MIT là Abhijit Banerjee và Esther Duflo  cùng Michal Kremer của Harvard đã chia nhau giải thưởng này. Bà Duflo, 46 tuổi là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Kinh Tế trong lịch sử của giải này, và là phụ nữ thứ nhì đoạt giải.

Ba người này đã cùng nghiên cứu và  là những người tiên phong trong việc thử nghiệm thực tế để đưa đến sự nhận định bản chất về cách mà người nghèo đáp ứng các vấn đề giáo dục, y tế, và các chương trình khác nhằm nâng cao đời sống của họ và thoát ra khỏi sự nghèo đói. Những biện pháp mà nhóm này đưa ra hiện nay đang giúp đỡ nhiều triệu học sinh ở Ấn Độ.

Trong: