AUSTIN, TX – Một nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng một nửa cư dân Austin phải chi ít nhất 30% tổng số thu nhập của họ để trang trải tiền thuê nhà.

Austin hiện nay thuộc loại thành phố đắt đỏ, và tiền thuê nhà không ngừng tăng thêm. Các chuyên viên kinh tế cho rằng 30% thu nhập là mức tối đa mà người ta có thể dùng để trả tiền thuê nhà. Mức tỉ lệ này chỉ kém hơn tỉ lệ ở một vài thành phố lớn, nổi tiếng về chi phí nhà ở cao như San Francisco, Portland, Seattle, San Jose…

Điều đáng ngại là nếu chi phí nhà ở tiếp tục tăng vượt quá 50% income, mà mức tăng thu nhập lại không nhanh bằng hoặc bị giới hạn, thì đời sống người dân sẽ gặp khó khăn mặc dù có thu nhập cao.

Trong: