Oklahoma City, OK –  Tuần trước, Bộ An ninh Công cộng Tiểu bang Oklahoma ra thông báo là Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã cho gia hạn cấp “Real ID (Bằng lái xe mới)” của tiểu bang Oklahoma cho đến ngày 18/9/2020. Nhân viên Bộ Nôi vụ cho biết điều này có nghĩa là chính phủ liên bang sẽ tiếp tục công nhận bằng lái xe và thẻ ID khi đidu lịch bằng đường hàng không hoặc vào các cơ sở liên bang cho đến thời điểm đó.

Giới hữu trách tiểu bang Oklahoma tiến hành các thủ tục nhanh chóng và hiệu quả để cập nhật các hệ thống và thực hiện các bước cần thiết nhằm thực hiện cấp phát “Real ID” cho cư dân dùng khi đi du lịch. Tiểu bang Oklahoma sẽ bắt đầu cấp ID cập nhật vào cuối năm tới. Dự án Real ID được ưu tiên tiến hành để bảo đảm cư dân Oklahoma  có thể tiếp tục sử dụng bằng lái xe Oklahoma khi đi du lịch trong nội địa Hoa Kỳ và vào các cơ sở liên bang.

Cơ quan Oklahoma Department of Public Safety (DPS) có thể cấp Real ID bắt đầu từ ngày 30/4/2020 tại các địa điểm được chọn. Tin tức chi tiết sẽ được thông báo trong tương lai gần để giúp cư dân có thẻ Real ID cần thiết cho những dịch vụ yêu cầu có Real ID và các địa điểm cần có Real ID.

Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Real ID vào năm 2005 để bằng lái xe mới trở nên khó giả mạo hơn. Các nhà lập pháp Oklahoma năm 2007 đã thông qua dự luật ngăn chặn tiểu bang đáp ứng các điều khoản của đạo luật.

Các nhà lập pháp năm 2017 đã thông qua luật được ký bởi cựu Thống đốc Mary Fallin, cho phép các quan chức nhà nước bắt đầu thiết lập một hệ thống tuân thủ bao gồm đào tạo nhân viên sở DPS và chi nhánh cơ sở cấp thẻ Real ID trong toàn bộ hệ thống DPS.

Trong: