WASHINGTON D.C. – Bộ Giáo Dục chỉ chấp thuận khoảng 1% tổng số đơn xin xóa nợ vay trong thời gian đi học theo chương trình giúp đỡ sinh viên được đưa ra trước đây. Chương trình này có tên là Temporary Expanded Public Service Loan Forgiveness program (TEPSLF). Luật mới này chỉ mở rộng luật cũ đã có từ năm 2007 nhằm xóa bỏ tiền vay khi đi học của những sinh viên mà sau khi ra trường đi làm trong lãnh vực phục vụ công cộng ít nhất 10 năm. Mặc dù quốc hội cấp tới 700 triệu vào năm ngoái, nhưng tới nay bộ giáo dục chỉ mới sử dụng 27 triệu trong số tiền này. Có tổng cộng 54,184 người nộp đơn trong thời gian từ 5/2018 tới 5/2019 nhưng chỉ có 661 được chấp thuận. Hầu hết đơn nộp đều bị xóa bỏ. Khoảng  71% số đơn nộp bị loại bỏ vì “không đúng thủ tục”. Những người đang thiếu nợ cho biết các thủ tục mà Bộ Giáo Dục đề ra không rõ ràng, mơ hồ, làm người ta nhầm lẫn…Bộ Giáo Dục sẽ sửa chữa lại, nhưng mọi người phải…chờ vì cho tới nay Bộ chưa có kế hoạch sửa chữa nào hết.

Trong: