BOSTON, MA –  Có khoảng 67 triệu người đi xe đạp ở Hoa Kỳ, nhưng một khảo sát mới đây cho thấy phần lớn người đi xe đạp không đội nón an toàn. Điều này làm cho họ dễ bị thương nặng khi tai nạn xảy ra. Đội nón an toàn sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều nguy cơ chấn thương sọ não hoặc tử vong. Nghiên cứu này do Unviersity of Los Angeles thực hiện qua tổng hợp số liệu thống kê về 70,000 trường ho875p chấn thương đầu và cổ do tai nạn gây ra cho người đi xe đạp. Chỉ có khoảng 22% số nạn nhân là có mang nón an toàn khi tai nạn xảy ra. Nam giới thường ít đội nón an toàn hơn so với nữ giới, và người da đen và Mễ thường ít khi đội nón an toàn.

Trong: