AUSTIN, TX – Các viên chức tiểu bang và các phi trường đã lần nữa cảnh báo cư dân Hoa Kỳ về việc phải đổi bằng lái xe để có thể thông qua việc kiểm tra an ninh và lên máy bay. Bắt đầu từ ngày 1/10/2020, luật mới sẽ hiệu lực và hành khách phải có loại ID mới với hình ngôi sao màu vàng được in phía trên bên phải bằng lái. Đây là loại bằng lái “Real ID” và được chấp nhận để đi qua hệ thống an ninh phi trường hay vào các cơ quan quốc gia. Nếu không có loại real ID này, hành khách phải trình passport hoặc căn cước quân nhân. Hiện ở Texas vẫn còn khoảng 4 triệu người chưa đổi bằng lái mặc dù chính quyền đã gửi thư nhắc nhở. Cư dân có thể đổi bằng lái nhanh chóng qua chương trình renew online. Department of Public Safety sẽ thuê thêm 700 nhân viên nữa để bổ sung cho 229 địa điểm đổi/cấp bằng lái của tiểu bang.

Trong: