BALTIMORE, MD – Cư dân Maryland chỉ còn khoảng 1 năm nữa để đổi bằng lái mới, được gọi là REAL ID. Từ ngày 1/10/2020, cư dân Maryland phải có căn cước hoặc bằng lái xe mới theo qui định của liên bang để có thể lên phi cơ hoặc đi vào trong các văn phòng của chính phủ liên bang.

Khác với bằng lái xe cũ, REAL ID có hình một ngôi sao nằm ở phía bên phải của thẻ và hồ sơ cá nhân đã được lưu trữ trong hệ thống của chính phủ liên bang. Hiện ở Maryland vẫn còn khoảng 1 triệu cư dân cưa có ID hay bằng lái mới.

Cư dân nên gọi điện thoại để lấy hẹn đổi bằng hoặc vào website https://realid.mva.maryland.gov/ để lấy hẹ,n.

Trong: