HOUSTON TX – Đời sống cư dân Houston rất tuyệt, nhưng cũng có nhiều thách đố, nhất là đối với các gia đình bận bịu, có nhiều con cái. Việc đưa đón cho đi học, về nhà, đi chợ, mua sắm. đi ăn uống….đôi khi gây rất nhiều trở ngại. Mới đây ở Houston có một dịch vụ giúp các gia đình bận bịu có thể giải quyết được việc đưa đón con nhỏ trong nhà. Dịch vụ có tên là HopSkipDrive (https://www.hopskipdrive.com/) có hoạt động tương tự như Uber và cũng tương tự như carpool. Phụ huynh có thể cho con em sử dụng dịch vụ này để đi học, mua sắm, thăm bạn, …Chương trình này đã thành công ở 170 trường và học khu ở Arizona, California, Colorado, Washington D.C. và Virginia. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website nói trên.

Trong: