AUSTIN, TX – Austin đã vượt qua một tháng 8 nóng bức hàng đầu trong lịch sử thành phố với 27 trong số 31 ngày nắng nóng trên 100 độ F. Đây là tháng 8 nóng hàng thứ nhì trong kỷ lục nóng của Austin với nhiệt độ trung bình là 89.9 độ và chỉ có 4 ngày trong tháng 8 là nhiệt độ dưới 100. Thông thường vào tháng 8 ở Austin nhiệt độ cao trung bình  là 97 độ, và nhiệt độ thấp trung bình là 75 độ.  Trong những giờ cao điểm, từ 4pm tới 5pm, mức tiêu thụ điện lên tới 74,531 megawatts.

Trong: