ITHACA, NY – Cornell University vào tuần qua đã thông báo cho biết sẽ cấp học bổng toàn phần cho sinh viên theo ngành y khoa. Tất cả sinh viên theo ngành học này khi tốt nghiệp sẽ không phải thiếu nợ như theo học ở xcác trường khác. Chương trình cấp học bổng này bắt đầu từ mùa thu năm nay. Học bỗng sẽ chi trả phần học phí, nhà ở và chi phí đời sống khác. Sinh viện không phân biệt sắc tộc đều có thể được học bổng và theo đuổi việc học mà không phải lo lắng trả nợ trong tương lại. Trung bình một sinh viên theo học ngành y khoa phải chi trả khoảng 90,000 đô la.

Trong: