Baton Rouge, LA – Cư dân tiểu bang Louisiana có bảo hiểm xe hơi của công ty State Farm sẽ còn được giảm lần nữa, đánh dấu mức giảm lần thứ tư đối với bảo hiểm xe tư nhân trong vòng hai năm.

Tỷ lệ sẽ giảm thêm là 2.6%, tổng số tỷ lệ việc giảm đến nay là 10.4%.

Tổng số dự kiến ​​trên toàn tiểu bang Louisiana của công ty State Farm Mutual ở mức giảm này sẽ vào khoảng $36.6 triệu.

Phó Giám Đốc State Farm Mark Cockerham cho biết: “Chúng tôi luôn thẩm định giá bảo hiểm làm thế nào chúng tôi có thể phục vụ khách hàng tốt nhất và rất vui mừng khi giảm thêm một mức giá nữa ở tiểu bang Louisiana. Nâng cao chi phí và tổn thất là những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho quyết định của chúng tôi để thay đổi tỷ lệ này cho khách hàng”.

Những thay đổi chung về lệ phí bảo hiểm cho từng người lái xe sẽ thay đổi tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của các chương trình bảo hiểm của khách hàng cá nhân chọn. Ngày hiệu lực được đề xuất cho giá bảo hiểm mới và các thay đổi mới là ngày 25/11/2019.

Khách hàng ở tiểu bang Louisiana có thể liên lạc với các đại lý Farm Farm địa phương.

Trong: