DENVER, CO – Chương trình Safe2Tell  đã nhận được trên 1,500 lời mách của cư dân trong tháng 8, khi học sinh bắt đầu trớ lại trường học, tăng 75% so với tháng 7 năm ngoái. Trong số đó có 139 tin trùng lặp, 235 tin tự tử, 114 tin sử dụng ma túy, 98 tin bắt nạt trong trường, 81 tin hăm dọa…  Chương trình này do Bộ Tư Pháp tiểu bang theo dõi nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm và bạo lực qua sự đóng góp thông tin từ cư dân. Safe2Tell được thành lập từ sau vụ nổ súng ở trường học Columbine High School, đã hoạt động được 15 năm, là nơi cư dân có thể báo với chính quyền khi thấy có vấn đề bạo lực hay tội phạm xảy ra ở trường học. Năm ngoái chương trình đã nhận được 20,000 lời mách từ các phụ huynh.

Trong: