Hệ thống bán lẻ Target sẽ thực hiện trên toàn quốc một chương trình khuyến mãi mới “Target Circle” bắt đầu từ ngày 6/10 sắp tới. Người tham dự chương trình này sẽ được giảm 1% giá của tất cả các mặt hàng. Chương trình này được tiến hành sau 18 tháng thử nghiệm ở 6 thành phố và thu hút được 6 triệu tham dự. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh việc sử dụng thẻ “Redcard” được phát hành rất nhiều nhưng chỉ có khoảng 1/4 là được sử dụng tới. Các khách hàng có tài khoản trên Target.com hoặc có thẻ Redcard đều tự động được vào chương trình miễn phí này. Đây là một trong những cách mà các công ty bán lẻ thực hiện để khách hàng “trở lại” lần nữa. Các công ty Macy’s, Starbucks, H&M, Kohl’s, Lululemon and J Crew cũng đã có chương trình tương tự.

Trong: