ANNAPOLIS, MD – Lện cấm sử dụng các thùng chứa làm bằng plastic foam (chất xốp trắng) đối với các doanh nghiệp bán thực phẩn đã bắt đầu có  hiệu lực ở Annapolis. Lệnh cấm đối với loại bao bì thường gọi là Styrofoaam được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều.  Quốc hội tiểu bang Maryland và hội đồng thành phố Arundel County đã thông qua các luật tương tự và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ năm tới. Loại thùng chứa là bằng chất xếp rất khó tái chết, và cũng khó phẩn hủy. Chúng lại dễ bể ra thành mảnh nhỏ và lẫn vào trong nguồn nước. Từ một năm trước các doanh nghiệp đã được cảnh báo để chuyển qua sử dụng thùng làm bằng giấy cứng hoặc những chất liệu nào có thể phân hủy nhanh được.

Trong: