CALIFORNIA – California là tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ ban hành luật cấm bẫy thú để lấy lông làm quần áo hay đồ trang sức. Luật Bill 273 cấm bẫy bất cứ loại thú nào có mang bộ lông dùng ch việc giải trí hay thương mại. Luật cũng cấm bán lông thô và hủy bỏ mọi giấy phép đã cấp cho các tiệm bán lông thú trước đây. Luật đã được Thống Đốc tiểu bang ký ban hành vào tuần qua nhằm mục đích bảo vệ những loài thú bản địa như sói, chồn, hải ly, chồn mink….Trong nhiều năm trước đây, bẫy thú để lấy lông là một kỹ nghệ lớn ở California, vì thế đã làm thú bản địa ngày càng ít đi. Nếu không được bảo vệ, thú rừng của tiểu bang sẽ bị tàn sát hết.

Trong: