ATLANTA, GA – Một nhóm khách hàng của công ty điện Georgia Power đã tụ tập phía ngoài văn phòng Public Service Commission tại downtown Atlanta vào chiều thứ Hai vừa qua để phản đối việc tăng giá điện tiêu thụ.

Georgia Power dự trù tăng giá điện để có thể thu thêm $2.2 tỉ USD trong 3 năm tới. Điều này khiến mỗi gia đình sẽ phải đóng thêm khoảng $10/tháng nếu có mức tiêu thụ trung bình.

Công ty nói rằng cần có thêm tiền để phục hồi đường dây sau bão, dọn dẹp tro từ việc đốt than, và cải thiện mạng lưới phân phối điện.

Trong: