HOUSTON, TX – Người đi xe Uber ở một số thành phố sắp tới sẽ có thể text cho 911 trực tiếp từ phần mềm của Uber. Phần mềm sẽ tự động truyền đi những vị trí của xe và chi tiết về chiếc xe cho cơ quan cảnh sát. Các biện pháp này được Uber thông báo vào tuần qua, là một trong những cập nhật về an toàn cho hành khách mà công t áp dụng sau vụ một nữ sinh viên lên lầm xe Uber và bị giết chết. Ngoài ra, ba biện pháp khác cũng sẽ được áp dụng vào đầu năm tới để giúp người đi xe xác dịnh là họ lên đúng xe mà họ đã yêu cầu: (1) người đặt xe được cấp một số PIN, và phải báo cho người lái xe đúng số này trước khi xe chạy; (2) một tín hiệu siêu âm (vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu) sẽ giúp cho điện thoại của người đi xe và điện thoại người lái xe tiếp xúc nhau và xác nhận phù hợp trước khi chuyến đi bắt đầu; (3) phần mềm nhận diện (face recognition) sẽ được áp dụng để bảo đảm người truy cập vào Uber account là người đã đăng ký. Uber cũng đang chuẩn bị công bố hồ sơ về khách hàng bị tấn công tình dục xảy ra trong năm 2018.

Trong: