ATLANTA, GA –  Một số cư dân Georgia đã bị nhiễm loại bệnh đường hô hấp liên quan tới việc hít thuốc. Bệnh viện Emory University Hospital gần đây đã điều trị cho một thanh niên rối loại đường hô hấp. Bệnh nhân cho biết trước đó đã hít một loại chất lỏng chứa chất cần sa. Một số trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở nhiều tiểu bang khác, với các chất dầu tổng hợp dùng để hít (vaping) có chứa THC và vitamin E. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị tổ thương phổi, nhưng may mắn là bệnh chưa quá nặng. Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống bệnh (CDC) và các chuyên viên điều tra y tế đã xem xét qua trên 450 trường hợp mắc bệnh ở 33 tiểu bang vì những bệnh nhân đã hít thuốc. Các hóa chất dùng cho e-cigarette không hề được kiểm soát, và người tiêu dùng không biết đó là chất gì, và liều lượng bao nhiêu.

Trong: