HOUSTON, TX – Thứ ba tuần qua, Nha Kiểm Kê Dân Số (U.S. Census Bureau) đã công bố dữ liệu về vấn đề bảo hiểm sức khỏe của các tiểu bang. Texas lần thứ hai liên tiếp được xếp hạng là tiểu bang có tỉ lệ dân cư không bao hiểm sức khỏe cao nhất toàn quốc. Năm 2017 Texas có 17.3% cư dân không bảo hiểm y tế. Năm 2018, tỉ lệ này tăng chút ít, lên 17.7%,  chiếm khoảng 5 triệu người. Trong cả 2 năm, tỉ lệ này đều cao gấp 2 lần tỉ lệ trung bình toàn quốc 8.7% (2017) và 8.9% (2018). Texas là một trong 9 tiểu bang trên toàn quốc có số người không bảo hiểm gia tăng.  Texas cũng là tiểu bang không mở rộng chương trình Medicaid cho người có thu nhập thấp theo chương trình Obamacare. Một số chính trị gia của Texas, trong đó có Thống Đốc Greg Abbott, phó Thống Đốc Dan Patrick và cựu Thống Đốc Rick Perry đều cho rằng mở rông Medicaid sẽ làm tiểu bang tốn nhiều tiền hơn. Alaska, Florida, Georgia, Mississippi và Oklahoma là những tiểu bang có tỉ lệ người không bảo hiểm cao trên 12%

Trong: