DENVER, CO – Colorado Division of Insurance và Department of Health Care Policy and Financing vào thứ Hai vừa qua đã phát hành phúc trình sơ bộ về việc thiết lập bảo hiểm sức khỏe cho tiều bang. Đây là một yêu cầu được đề ra trong kỳ họp quốc hội tiểu bang lần trước.

Trong khi Obamacare giới hạn lợi nhuận của các công ty bảo hiểm, State Option sẽ giới hạn giá bệnh phí bệnh viện có thể tính cho bệnh nhân. Theo phúc trình này, cư dân chọn chương trình “Public Option Plan” sẽ thấy phí bảo hiểm hàng tháng giảm bớt khoảng 9-18% so với các hãng bảo hiểm tư nhân nằm trong chương trình Obamacare. “State Option” sẽ được cung cấp cho cư dân Colorado vào năm 2022.

Phúc trình dài 196 trang này đã được phát hành vào thứ Ba tuần qua, và tiều bang sẽ lắng nghe ý kiến của công chúng cho tới ngày 25/10. Sau đó cơ quan bảo hiểm tiểu bang sẽ nộp lên cho quốc hội trước ngày 15/11. Colorado là tiểu bang thứ nhì trên nước Mỹ, sau Massachustetts, dự định thực hiện chương trình này.

Trong: