AUSTIN, TX – Trong 20 năm nữa, dân số Austin sẽ tăng lên tới 4.5 triệu người. Vào năm 2040, Austin sẽ tương tự như Houston ngày nay. Các nhà nghiên cứu cho rằng vào lúc đó, văn hóa từ các người nhập cư đến Austin sẽ làm văn hóa của Austin bị xóa mờ đi.

Hầu hết các gia đình sẽ sống ở vùng ngoại ô. Các chủng tộc tăng nhiều nhất sẽ là dân gốc Á Châu, gốc Hispanic. Dân Mỹ gốc Phi Châu sẽ tăng chút ít. Austin sẽ phong phú hơn và thu hút dân cư nhờ phát triển trong các ngành kỹ thuật, y tế và quản lý. Khu downtown sẽ thuộc về những người độc thân, người có nghề chuyên môn và người già.

Còn giá nhà sẽ cao như ở New York, Atlanta, San Francisco hay Los Angeles. Và người vô gia cư cũng sẽ tăng lên như bất cứ thành phố phát triển nào khác.