ATLANTA, GA – Forsyth County đang chuẩn bị ban hành qui định cấm hút, hít, hoặc nhai thuốc lá ở nhiều địa điềm trong thành phố, trong đó có các công viên thuộc county. Ỏ Forsyth County việc nguòi ta hút thuốc trong lúc xem thi đấu thể thao là chuyện bình thường từ lâu nay, và có thể xem như là một thói quen của nam giới. County chuẩn bị một kế hoạch cấm sử dụng tất cả sàn phẩm thuốc lá ở các công viên, bao gồm hít, hút hay nhai thuốc lá. Một số người cho rằng lệnh cấm này sẽ làm mất đi nhiều người chơi thể thao và ảnh hưởng tới thu nhập của county. Dầu vậy đa số phụ huynh đề ủng hộ việc cấm hút thuốc. Lệnh cấm này cũng sẽ cấm hút, hít hay nhai thuốc trong xe hoặc trong bãi đậu xe. County sẽ có quyết định chính thức vào tháng tới.

Trong: