SEATLE, WA. – Công ty Amazon vừa mới đặt mua 100,000 xe van loại chạy bằng điện, được xem là hợp đồng mua xe điện với số lượng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Số xe này do hãng Rivian sản xuất. Rivan là một công ty đang cạnh tranh quyết liệt với Tesla. Đợt giao hàng đầu tiên là 10,000 xe sẽ được thực hiện vào năm 2021 và toàn bộ số xe sẽ được giao vào năm 2030. Hiện nay công ty Fedex sử dụng 85,000 xe, UPS sử dụng 123,000 xe để phân phối hàng hóa. Hầu hết xe của 2 hãng này đều chạy bằng xăng.

Việc Amazon đầu tư 440 triệu đô la cho đội xe này sẽ giúp giảm khoảng 4 triệu tấn khí carbon mỗi năm. Hai năm trước, Amazon cũng đã cam kết sẽ cải thiện để có thể hoàn toàn sử dụng năng lượng “xanh” như điện mặt trời hay điện gió. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng một số nhà máy sản xuất điện xanh với công suất khoảng 1,300 MW.

Trong: