USA – Công ty Amazon vừa đặt mua 100,000 xe van điện giao hàng, được xem là dịch vụ mua hàng lịch sử lớn nhất thế giới. Những chiếc xe van điện Tesla đầu tiên đi giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2021.  Việc giao 10,000 EV (electric vehicle) mới sẽ được hoàn tất trước năm 2030.

Nhằm hỗ trợ chương trình Global Optimism và Bảo tồn Khí Hậu, công ty Amazon đầu tư đầu tư $440 triệu dự tính ​​sẽ tiết kiệm 4 triệu tấn carbon mỗi năm từ năm 2030. Amazon trở thành công ty cam kết đầu tiên, khuyến khích những công ty khác tham gia để đạt được lượng “zero carbon” qua các doanh nghiệp vào năm 2040, trước mục tiêu 10 năm của chương trình Paris Accord năm 2050.

Hai năm trước, công ty Amazon đã hỗ trợ cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng toàn cầu với 100% năng lượng tái tạo. Amazon hiện đang thực thi các chương trình năng lượng sẽ đạt được 80% năng lượng tái tạo vào năm 2024 và 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030 nhằm tiến tới khí hậu “zero carbon” vào năm 2040.

Đến nay, Amazon đã khởi động 15 dự án năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và quạt gió lớn tạo ra hơn 1,300 MW công suất tái tạo và cung cấp hơn 3.8 triệu MW/giờ năng lượng sạch hàng năm, đủ để cung cấp cho 368,000 nhà biệt lập ở Hoa Kỳ. Amazon cũng đã gắn hơn 50 mái nhà năng lượng mặt trời trong các trung tâm thành phố trên toàn cầu, tạo ra công suất tái tạo 98 MW và cung cấp 130,000 Megawatts/giờ.

Trong: