Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh hôm 25-8-2022 tăng cường 137,000 binh sĩ cho lực lượng vũ trang của Nga (từ 1.9 triệu lên 2.04 triệu). Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 1-1-2023. Điều này khớp với dự tính của phương Tây, Nga đã tiêu hao từ 70,000 – 80,000 quân. Trong khi Nga công bố chỉ có 1,351 tử vong.

Tăng quân đồng nghĩa sẽ tăng thêm phí tổn, và có thể dự báo chiến tranh sẽ kéo dài, nếu không có biến cố bất ngờ nào khác.