Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á và các quốc gia khác tham dự dạ tiệc ASEAN, do Thái Lan, quốc gia giữ vai trò Chủ Tịch Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, tổ chức tại Nonthaburi, Miền Trung Thái Lan, trong Ngày 4 Tháng Mười Một.

Hội Nghị ASEAN tại Thái Lan. Ảnh: en.nhandan.org.vn

Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng ký hiệp định vào Tháng Hai Năm 2020, cam kết sẽ trở thành khối thương mại lớn nhất thế giới, ngay cả sau khi Ấn Độ đưa ra những yêu cầu mới, như một đòn giáng mạnh vào quá trình được Trung Quốc hỗ trợ.

Khối ASEAN cũng hy vọng hoàn tất các cuộc đàm phán trong năm 2019, về Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực 16 Quốc Gia.

 

Hội Nghị ASEAN tại Thái Lan. Ảnh: asean.org

 

Các nhà lãnh đạo thuộc 10 quốc gia thành viên của ASEAN cùng với các nhà lãnh đạo và  đại diện của 23 quốc gia khác như Austrakia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nước Nga, cùng tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN  tại Thái Lan, từ Ngày 2 đến Ngày 4 Tháng Mười Một.

Được biết chương trình nghị sự bao gồm những vấn đề liên quan đến Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực, và có thể đề cập đến vấn đề Biển Đông trong tuyên bố chung của hội nghị