Tag: Trẻ Xuân Bính Thân 2016

Lời của Ba

Con hãy mở mắt nhìn lên trời xanhVà tiếp tục bướccon sẽ bước vào những cái lưới vô hình chăng trong không khíđừng sợrồi...