Tag: tùy bút

Về Duy Thanh

Sau khi viết Về Kiều Chinh, hôm nay là Về Duy Thanh. Thực ra từ vài tháng qua tôi đã viết về người hoạ...

Viên đá lạ kỳ

Vào những ngày cuối đời, bố tôi kể tôi nghe nhiều điều về đời ông, một người sinh ra vào cuối thập niên ba...