Tag: tùy bút

Chiều Winnipeg

Mặt trời dần buông và khuất lấp phía sau hàng cây phủ đầy tuyết trắng. Thành phố bắt đầu lên đèn – những ánh...

Về Duy Thanh

Sau khi viết Về Kiều Chinh, hôm nay là Về Duy Thanh. Thực ra từ vài tháng qua tôi đã viết về người hoạ...

Viên đá lạ kỳ

Vào những ngày cuối đời, bố tôi kể tôi nghe nhiều điều về đời ông, một người sinh ra vào cuối thập niên ba...