Tag: Tưởng niệm 30/4

Nhớ về Tháng Tư 1975

Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày 30 tháng 4. Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ rầm rộ tổ chức mừng ngày cưỡng...

Sau lưng và trước mặt

Ngày này 42 năm trước, tôi đang rong ruổi trên đường cái quan chạy về Sài Gòn. Gia đình tôi và những người dân...