Tag: Trong hầm rượu

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Kiểm duyệt ngay cả địa ngục Trong bản dịch Điện Biên Phủ - Một góc địa ngục của Vũ Trấn Thủ, Nxb Công An Nhân...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Hệ thống dân vận Việt Minh đưa ra hình tượng các anh hùng: Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Bế...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Tên tuổi Võ Nguyên Giáp gắn liền với “Biển Người”, một chiến thuật mà Đại tá Pierre Rocolle, trong luận án Vì sao Điện Biên...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Nhân ngày tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhật trình cánh tả Le Monde số ra ngày 4 tháng 10-2013 đăng bài “Anh...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Câu hỏi mà dân Việt thường đặt ra: Là vì sao Navarre ngu xuẩn đến mức giam quân Pháp vào một lòng chảo bị...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Trang An Ninh Thế Giới ngày 30 tháng 8-2010 đăng bài thiếu tướng Nguyễn Dũng Chi, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 251, trung...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Ngày 19 tháng 5-1953 trung tướng Henri Navarre đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất trên cùng chuyến phi cơ trắng bạc của...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Từ 1952 Phòng Nhì Pháp xác định quân đoàn tác chiến Việt Minh tăng lên 7 sư đoàn chính quy cùng 13 trung đoàn...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Qua Tiến đánh Sầm Nứa của Vu Hóa Thầm, dân Việt phát hiện: Đảng Lao động VN phải phúc trình tất cả lên Bắc...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Am tường văn hóa bản địa đến mức mang biệt danh “Le Mandarin” (Viên quan An-Nam), Raoul Salan sang Đông Dương khi còn là...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Điểm tương đồng trong chiến tranh Việt-Pháp với nội chiến Nam-Bắc là các trận đánh vận mệnh và bi thảm đều diễn ra trên...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Alfred von Schlieffen, Hans von Seeckt và Mikhai Tukhachevsky đều đi vào lịch sử ở vị trí của...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Trong suốt binh nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời kỳ trước Tết Tân Mão đến đầu Hè 1951 là thời kỳ quan...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Liên trận Đông Khê-Cốc Xá là một chiến thắng sấm sét. Trong vòng 1 tuần lễ Việt Minh...