Tag: Thương tiễn Nguyễn Xuân Phước

Nguyễn Xuân Phước đã ra đi

nguyễn xuân phước đã ra đi buổi chiều. tôi ngồi một mình. thầm nhắc phước đã ra đi khi mặt trời. chìm trên hồ...

Bên Hồ Xuân Phước

Buổi chiều tôi đến viếng anh lần cuối, anh cười vô tư nghe người ta lần lượt kể chuyện đời mình. Tấm ảnh cậu...

Tang Lễ Luật sư Nguyễn Xuân Phước

Tang Lễ Luật sư Nguyễn Xuân Phước Dallas- Luật sư Nguyễn Xuân Phước, một nhà hoạt động chính trị và cộng đồng được nhiều...

Đi tìm cái Anh không mất

Để tưởng nhớ về Luật sư Nguyễn Xuân Phước Mọi người thường nói tôi là một người có tính hay khôi hài từ lời...