Tag: tai nạn

Xe và xiếc

Những người dạy lái xe thường đem các số liệu về tai nạn giao thông để nhắc nhở học trò mình rằng, "nhất chạng...

Đậu xe ảo thuật

Những người đi thi bằng lái xe thì ắt còn nhớ sự hồi hộp của mình ở màn kiểm tra lui xe, đậu song...