Tag: Sự kiện Formosa

Nhằm phổ biến kịp thời những diễn tiến về tình hình sự kiện biển nhiễm độc do công ty Formosa đến độc giả quan tâm, chúng tôi xin phép được chia sẻ những thông tin, hình ảnh và video clip liên quan mà chúng tôi sưu tầm được. Chúng tôi sẽ giữ nguyên nội dung và ghi rõ trích nguồn. BBT TRẺ.

Miền Trung mùa cá chết – 14/5/2016

Nguồn: Facebook Nguyễn Lân Thắng