Tag: Nguyễn Ðăng Thường

Một mùa thiên đường – Nguyễn Đăng Thường

Ðể giới thiệu về khuynh hướng sáng tác thi ca của bản thân, Nguyễn Đăng Thường viết: “Tôi có hai kỷ niệm, một vui, một...