Tag: Lũ lụt Miền Trung

Nhằm phổ biến kịp thời những diễn tiến về tình hình lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam đến độc giả quan tâm, chúng tôi xin phép được chia sẻ những thông tin, hình ảnh và video clip liên quan mà chúng tôi sưu tầm được. Chúng tôi sẽ giữ nguyên nội dung và ghi rõ trích nguồn. BBT TRẺ.

Nước mắt, nụ cười và lòng biết ơn

Báo Trẻ Florida và Kim Tân Entertainment phối hợp thực hiện chương trình Thương Quá Miền Trung, chương trình đã kêu gọi những tấm...

Còn lại gì sau lũ

(Clip của Hỷ Long)

Rốn lũ Tân Hóa

Nguồn: Facebook Lê Nguyễn Hương Trà