Tag: Giới thiệu thơ

Mai Trung Tĩnh

Mai Trung Tĩnh tên thật là Nguyễn Thiệu Hùng sinh năm 1937 tại Hà Nội. Dạy học rồi động viên khóa 16 Sĩ Quan...

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị Thanh Bình quê ở Huế, là tác giả nổi tiếng ở hải ngoại, với năm tác phẩm đã xuất bản vừa truyện...

Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn sinh năm 1948, tại Phú Yên. Định cư tại Hoa Kỳ. Viết trước 1975, hiện có thơ, truyện trên các tạp...