Tag: Giao Tiếp

Văn hóa ứng xử ở Nhật (Kỳ 2)

(tiếp theo) Nơi công cộng - Ði cầu thang cuốn (escalator) Trái với nhiều nơi trên thế giới, đi cầu thang cuốn mọi người đều đứng bên...

Văn hóa ứng xử ở Nhật

Người Nhật nổi tiếng là ứng xử có văn hóa. Vì vậy, dù đang ở đâu ta cũng nên tìm hiểu để học hỏi...

Những điều ghi nhớ khi lái xe (kỳ 2)

(tiếp theo) Lái xe bất cứ ở đâu bạn cũng cần nên ghi nhớ những điều sau đây: - Không hút thuốc khi đang lái xe:...

Văn hóa ứng xử ở Mỹ (kỳ 3)

(tiếp theo) Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày cái nhìn của một người Việt vừa mới định cư ở Mỹ về văn...

Văn hóa ứng xử ở Mỹ (kỳ 2)

(tiếp theo) Chúng ta tiếp tục xem xét ý kiến của một người bạn Việt Nam vừa mới tới Mỹ được một năm. Mời bạn...

Văn hóa ứng xử ở Mỹ

Ðây là nhận xét và ý kiến của một người Việt Nam tới Mỹ được một năm. Mời bạn đọc và suy ngẫm. Sau hơn...

Ở siêu thị

Chúng ta vẫn đang bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Chẳng hạn như ở siêu thị. Sau đây là những điều...

Lịch sự nơi công cộng (kỳ 4)

Chúng ta tiếp tục bàn về phép lịch sự trong ứng xử nơi công cộng các bạn nhé. - Biết kiên nhẫn xếp hàng mua...

Lịch sự nơi công cộng (kỳ 3)

Tiếp tục nói về phép ứng xử nơi công cộng. Khi đến những nơi tôn nghiêm như đền thờ, nhà thờ, chùa chiền... cần có...

Lịch sự nơi công cộng (kỳ 2)

(tiếp theo) Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục bàn về những ứng xử thiếu văn hóa ở trong nước hiện nay qua phản ánh...

Lịch sự nơi công cộng

Khi đến những nơi công cộng, cần có những phép lịch sự tối thiểu. Những nơi phục vụ đông người và theo thứ tự phải...

Lịch sự nơi công cộng

Tiếp tục bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng, hôm nay chúng tôi gởi đến quý vị và các bạn một bài...

Lịch sự trong ăn uống (kỳ 3)

(tiếp theo) Chúng ta bàn chưa hết chuyện, hôm nay bàn tiếp nha các bạn. - Nhai thức ăn nên “kín miệng”, đừng phô bày “mồm...

Lịch sự trong ăn uống (kỳ 2)

(tiếp theo) Chúng ta tiếp tục bàn về phép lịch sự trong việc ăn uống nha các bạn. Trong khi ăn, nên giữ một thái độ...