Tag: Giao Tiếp

Trong gia đình (kỳ 2)

(tiếp theo)   Chúng ta tiếp tục bàn về văn hóa ứng xử trong gia đình. Tùy theo vai trò, lứa tuổi, mối quan hệ giữa...

Trong gia đình

Từ xưa tới nay cha ông ta luôn có những câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm gia đình, cách ứng xử...

Với bản thân (kỳ 3)

(tiếp theo) Như đã nói từ đầu, bước qua năm 2018 chúng ta xét lại cách ứng xử với bản thân mình. Làm sao để...

Với bản thân (kỳ 2)

(tiếp theo) Vẫn theo bài của một tác giả trên Calitoday, xin nói tiếp về chuyện ứng xử với bản thân. Làm thế nào cho...

Với bản thân

Giao tiếp, ứng xử thường là với tha nhân. Hôm nay, bước qua năm 2018 chúng ta nói một chuyện hơi khác thường và...

Hãy là bạn của con (kỳ 2)

(tiếp theo) Trở thành bạn thân của con không phải bố mẹ nào cũng làm được. Hãy hiểu rằng, những đứa trẻ của bạn đang...

Hãy là bạn của con

(tiếp theo) Một phụ huynh viết trên facebook của mình: - Bố mẹ nên trở thành bạn thân của con. Nghe con nói và chia sẻ...

Làm bạn của con

(tiệp theo) Chúng ta đã biết cha mẹ phải làm gương cho con cái, ngoài ra còn là người thầy của con. Trong thân tình...

Làm người thầy của con

(tiếp theo) Trong kỳ trước chúng ta đã nhấn mạnh tới việc cha mẹ phải làm gương cho con cái trong hành xử hàng ngày....

Cha mẹ làm gương cho con cái

(tiếp theo) Trong bài trước chúng ta đã nhấn mạnh: cha mẹ không được chửi tục hay hành động thô bỉ trước mặt con cái....

Làm cha mẹ (kỳ 3)

(tiếp theo) Hôm nay, chúng ta đi sâu phân tích vai trò của cha/mẹ làm gương cho con cái. Ðó là một hình ảnh để cho...

Làm cha mẹ (kỳ 2)

(tiếp theo) Kỳ trước, chúng ta có nói: Làm tròn bổn phận cha mẹ, chúng ta sẽ được đền bù. Con cái sẽ yêu thương...

Làm cha mẹ

Ðây không phải là một nghề hay job để được trả công cụ thể. Ðây là một thiên chức. Ðúng vậy. Sanh con ra,...

Đi thăm người bệnh (kỳ 2)

(tiếp theo) Cũng cần hiểu rõ gia cảnh, tính nết của người bệnh và cả người thân để lựa chọn chút quà đến thăm “của...