Tag: Cộng Đồng

Bầu cử Hoa Kỳ: Tiếng nói cử tri người Việt ở...

Trong nhà thờ Thánh Nicholas Tolentine ở Bronx, New York. Cha Thomas Trần, trong y phục tế lễ màu xanh ngọc, dâng thánh lễ...