Tag: An sinh xã hội

An Sinh Xã Hội (04/05/2018)

Hỏi Tôi ở Pinellas Park, FL 33781. Xin hỏi bà, tôi và vợ tôi có mua bảo hiểm nhân thọ mỗi tháng tôi và vợ...

An Sinh Xã Hội (03/29/2018)

Hỏi Tôi sinh 1954, là thường trú nhân, đi làm có 40 tín chỉ nên đã hưu non từ 7/2017 với tiền lãnh $118/tháng. Ðến...

An Sinh Xã Hội (03/22/2018)

Hỏi Tôi tên là Kim, hiện đang sống tại Irving, có câu hỏi xin bà giải đáp. Tôi và chồng tôi đã có quốc tịch...

An Sinh Xã Hội (03/08/2018)

Hỏi Tôi Nguyễn Thị Mỹ sinh 31/12/1952. Chồng tôi sinh tháng 10/1954. Chúng tôi có quốc tịch đủ 40 tín chỉ,  cùng chung hồ sơ...

An Sinh Xã Hội (03/01/2018)

Hỏi Tôi Van Nguyen, sinh July 12 1946, vợ chồng tôi đều low income và hưu trí. SSA chồng: $625/tháng, SSA vợ: $450/tháng. Chúng tôi  có...

An Sinh Xã Hội (02/22/2018)

HỎI Tôi sinh 2/5/1952, vợ tôi sinh 12/13/1956. Tới tháng 2/1018 tôi đi làm được 14 năm đủ 48 điểm về hưu. Tôi nhận thư...

An Sinh Xã Hội (02/01/2018)

Hỏi Tôi sang Mỹ diện hôn thê 4/2015 và kết hôn với ông xã là cảnh sát người Mỹ đã nghỉ hưu. Chúng tôi sống...

An Sinh Xã Hội (11/23/2017)

HỎI Tôi có người chị họ năm nay đã 59 tuổi và hiện đang hưởng trợ cấp SSI vì ung thư, chị ta có quốc...

An Sinh Xã Hội (09/21/2017)

HỎI Tôi sanh ngày 15/12/1951, còn 4 tháng là tới tuổi về hưu. Tôi tới Mỹ năm 1990, có đi làm, tới năm 2000, tôi...

An Sinh Xã Hội (09/07/2017)

HỎI Tôi sinh 10/8/1952, mấy năm nay lãnh tiền hưu non $384/tháng. Nay đúng tuổi hưu chính thức, vừa qua tôi còn lãnh có $250...

An Sinh Xã Hội (08/24/2017)

HỎI Thưa bà, vợ chồng chúng tôi đều đã về hưu, mỗi tháng tiền hưu của 2 người cộng lại gần $1200. Ngoài ra còn...

An Sinh Xã Hội (08/10/2017)

HỎI Tôi tên Liên, sinh 1950, chồng tôi sinh 1952. Hiện chúng tôi đang lãnh tiền hưu non. Income chồng tôi $1,299 và tôi $611 (chưa...

An Sinh Xã Hội (08/02/2017)

HỎI Xin hỏi chị 3 câu hỏi: Hai vợ chồng đều đang làm việc, khi cả hai đến tuổi 62 thì người chồng...

An Sinh Xã Hội (07/27/2017)

HỎI Tôi tên Vân, tôi có một chuyện xin chị giúp cho. Tôi có cô em chồng chết mười mấy năm rồi, bây giờ 62...