Tag: 70 năm tình ca Việt Nam

Đoàn Chuẩn – Từ Linh

Trong hai kỳ trước, chúng tôi đang đề-cập đến những nhạc-sĩ đã lựa chọn ở lại miền Bắc sau Hiệp-Định Genève 1954. Tuần này,...

Hoàng Giác & Nguyễn Văn Khánh

Chúng tôi đã giới-thiệu một số tình-khúc tiêu-biểu của một số nhạc-sĩ đi theo kháng-chiến. Tuần này chúng tôi bắt đầu đề-cập tới các...

70 năm Tình Ca – Phạm Duy Nhượng

Lời giới thiệu: “70 năm Tình Ca trong tân nhạc Việt Nam” do Hoài Nam phụ trách và đã phát sóng trên đài phát...

Lê Trạch Lựu

Trong những bài trước, chúng tôi đã trình bày về sự nở rộ của tân nhạc Việt Nam trong hai năm 1945-46. Tức là...

Thế nào là nhạc tiền chiến

Tên gọi “nhạc tiền  chiến”, cùng với “thơ văn tiền chiến”, xuất  hiện tại miền Nam vào những năm cuối thập  niên 1960. Thời ...

Thẩm Oánh và khoảng thời gian 1945-1946

Hoài Nam biên soạn Trần P Thảo chuyển văn bản Tuần này chúng tôi xin giới thiệu tiếp một số tình khúc tiêu biểu của hai...

Nguyễn Văn Thương

Tiểu sử Nguyễn Văn Thương  Nguyễn Văn Thương (1919-2002) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng, thuộc thế hệ đầu tiên của tân nhạc Việt Nam....

Nguyễn Mỹ Ca và La Hối

Tiểu sử Nguyễn Mỹ Ca Nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Ca (1917-1949), còn có nghệ danh là Nguyễn My Ca, sinh năm 1917 tại làng Vĩnh Kim, tỉnh...

Dương Thiệu Tước (Kỳ 2)

kỳ 2 Tới đây xin đi vào sự nghiệp tình ca của Dương Thiệu Tước. Có người nói rằng, Dương Thiệu Tước chỉ sáng tác một...

Dương Thiệu Tước (Kỳ 1)

Dương Thiệu Tước (1915-1995) là một nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng và được coi là một trong những nhạc sĩ tiên phong của...

Văn Cao (kỳ 3)

Tiểu sử Văn Cao (1923-1995) tên thật là Nguyễn Văn Cao, là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, sinh tại Hải Phòng. Ông...

Văn Cao

Tiểu sử Văn Cao (1923-1995) tên thật là Nguyễn Văn Cao, là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, sinh tại Hải Phòng. Ông...

Văn Cao

Tiểu sử Văn Cao (1923-1995) tên thật là Nguyễn Văn Cao, là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, sinh tại Hải Phòng. Ông...

70 năm tình ca Việt Nam – Lê Thương

Tiểu sử Lê Thương Lê Thương (1914-1996) tên thật là Ngô Ðình Hộ, sinh tại phố Hàm Long, Hà Nội, trong một gia đình bố...